สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยดูแลโดยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลที่จบหลักสูตร                       มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาชาวบ้าน

      สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย ... รับดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ควบคุมการดำเนินงานโดยแพทย์ พยาบาล และ
 ผู้ช่วยพยาบาลที่จบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ .. พร้อมให้บริการดูแลคนที่คุณรักอย่างใกล้ชิดเสมือนญาติสนิท
  
  
 
  กลุ่มผู้ป่วยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพ                               
    ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                                                
   ♥  ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
   ♥  ดูแลผู้ป่วยระยะสั้น ระยะยาว
   ♥  ดูแลการพักฟื้นก่อน หรือหลังการผ่าตัด
   ♥  ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล
   ♥  ทุกปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 
 
        Happy Life Place อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ ใบหญ้า ดอกไม้ และสายน้ำที่ไหลมาจากกาญจนบุรี
ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำท่าจีน ผู้ที่ได้เข้ามารับการบำบัดนั้นจะมีความสดชื่น แจ่มใส เราให้การบำบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจจะได้หายเร็วยิ่งขึ้น กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ตามปกติ
 
 
       เราดูแลด้วยใจ
       ห้องผู้ป่วยมี 4 เตียง 2 ห้องน้ำ ให้อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
       ลงทะเบียนสมัครวันนี้ ... รับโปรโมชั่นแรงสุด 30% เฉพาะ 20 ท่านแรก
       มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาชาวบ้าน
 
                                              
                                                    
Visitors: 36,461